SIGNAGE LOGO PERINGATAN DILARANG BUANG SAMPAH SEMBARANGAN 10X40 CM